Документи ГО ПРВА

Legal document
Виписка з Єдиного державного реєстру ГО ПРВА
Legal document
Протокол установчих зборів ГО ПРВА
Legal document
Статут ГО ПРВА
Legal document
Положення про членство в ГО ПРВА
Legal document
Рішення про неприбутковість ГО ПРВА
Legal document
Договір з волонтером ГО ПРВА